اعضای علمی کمیته کیمیاگری و شیمی

اعضای علمی کمیته کیمیاگری و شیمی

دکتر مجتبی شمسی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر محمد مهدی خدایی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر محمد باقر قلیوند

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر عیسی یاوری

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فتح الله مضطر زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر خشایار کریمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر برهمن موثق

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر محمدعلی زلفی گل

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر کاظم کارگشا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

دکتر ناهید شاه آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر سهیلا کاشانیان

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر فهیمه جلالی

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

دکتر علی اکبر زینتی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا