محورهای کیمیاگری و شیمی

  • کیمیاگری رازی و تولید شیشه های رنگی
  • رازی بنیانگذار شیمی نوین و نامگذاری سیستماتیک مواد از دیدگاه وی
  • تاثیر متقابل علم شیمی و صنایع مختلف در عصر رازی (رنگرزی، ریخته گری، زرگری و …)
  • روش های خالص سازی و جداسازی مدرن شیمی در عصر رازی (تقطیر، تبلور، تصعید و …)
  • فرآوری نفت خام در عصر رازی و کارآفرینی در زمان حاضر
  • مواد و مشتقات سنتزی رازی و ارتباط آن با اشتغالزایی (اتانول، سولفوریک اسید و …)

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا