سخنرانی دکتر امیرعباس عزیزی فر

دکتر امیرعباس عزیزی فر، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی در سخنرانی خود با عنوان “بررسی و تحلیل حرص و آز از دیدگاه زکریای رازی و مولوی” به بیان بیماری های نفس در کتاب طب روحانی از نظر رازی پرداخت و بیان کرد رازی تنها راه پیشگیری و درمان را پیروی از عقل می داند. ایشان همچنان عنوان کرد: رازی معتقد است حرص و آز و سایر بیماری ها را می توان با خرد و عقل از بین برد.

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا