اعضای علمی کمیته داروسازی، طب سنتی و پزشکی مدرن

اعضای علمی کمیته داروسازی، طب سنتی و پزشکی مدرن

دکتر آرمان زرگران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر روجا رحیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مامک هاشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر یلدا شکوهی نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سلیمان افشاری پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مهدی مجرب

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر غلامرضا بهرامی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر پیمان صالحی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد مظاهری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا