فراخوان تست بازیگری تئاتر

به اطلاع دانشجویان و هنردوستان عزیز می رساند به منظور انتخاب بازیگر برای نمایش “طبیب مارستان” که از برنامه های اجرایی همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی است، از دانشجویان هنرمند تست بازیگری گرفته می شود.

شماره تماس: ۰۹۱۸۷۵۴۹۴۸۷

بازگشت به بالا