برنامه زمانی همایش

پخش قرآن و سرود ملی

08:30

خیر مقدم و ارائه گزارش های علمی و اجرایی

توسطریاست دانشگاه، دبیر همایش و دبیر علمی همایش

08:45

سخنرانی سخنران ویژه همایش

توسطدکتر محمدرضا شمس اردکانی

09:30

سخنرانی: رازی و فلسفه

توسطدکتر حسن بلخاری قهی

10:00

سخنرانی: رازی و مفهوم ماده از نظر ناصر خسرو

توسطدکتر غلامحسین رحیمی

10:30

سخنرانی شیمیدان برجسته سال ۱۳۹۶

توسطدکتر ناهید شاه آبادی

11:00

استراحت و پذیرایی

11:30

اقامه نماز و صرف نهار

12:00

اجرای تئاتر طبیب مارستان

13:00

پنل اول سخنرانی های علمی

13:45

استراحت و پذیرایی

15:20

پنل دوم سخنرانی های علمی

15:45

پایان روز اول همایش

17:30

پنل سوم سخنرانی های علمی

08:30

استراحت و پذیرایی

10:45

پنل چهارم سخنرانی های علمی

11:00

اقامه نماز و صرف نهار

12:00

اجرای تئاتر طبیب مارستان

13:00

پنل پنجم سخنرانی های علمی

13:30

مراسم اختتامیه و تقدیر و اهدای جوایز

16:00

بازدید از اماکن تاریخی و دیدنی کرمانشاه

17:00

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا