فهرست سخنرانان

فهرست سخنرانان همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی

روز اول: سه شنبه

۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶

ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی زمان مدت
۱ دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا خیر مقدم ۸:۴۵-۹:۰۰ ۱۵ دقیقه
۲ دکتر علی اکبر محسنی گزارش اجرایی همایش ۹:۰۰-۹:۱۵ ۱۵ دقیقه
۳ دکتر روح اله بهرامی گزارش علمی همایش ۹:۱۵-۹:۳۰ ۱۵ دقیقه
۴ دکتر محمدرضا شمس اردکانی ۹:۳۰-۱۰:۰۰ ۳۰ دقیقه
۵ دکتر حسن بلخاری قهی رازی و فلسفه ۱۰:۰۰-۱۰:۳۰ ۳۰ دقیقه
۶ دکتر غلامحسین رحیمی رازی و مفهوم ماده از نظر ناصر خسرو ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰ ۳۰ دقیقه
۷ دکتر ناهید شاه آبادی ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰ ۳۰ دقیقه
۸ دکتر ابراهیم ذاکر رازی شیمیست نوآور و کلینسین نواندیش ۱۳:۴۵-۱۴:۰۵ ۲۰ دقیقه
۹ دکتر غلامحسین صدری افشار رازی، خردگرایی، پرسش گری و نقد شیوه ارسطویی ۱۴:۱۰-۱۴:۳۰ ۲۰ دقیقه
۱۰ دکتر آرمان زرگران بررسی کتابهای زکریای رازی در دانش تغذیه ۱۴:۳۵-۱۴:۵۵ ۲۰ دقیقه
۱۱ دکتر محمد باقری شمارش همپاره ها: پیوندی میان ریاضیات و شیمی آلی ۱۵:۰۰-۱۵:۲۰ ۲۰ دقیقه
۱۲ دکتر ایرج نیک سرشت تأملی بر رساله المیزان الطبیعه رازی در کتاب میزان الحکمه خازنی ۱۵:۴۵-۱۶:۰۵ ۲۰ دقیقه
۱۳ دکتر محمد جوهرچی صبغ و اکسیر در کیمیا محمد بن زکریای رازی ۱۶:۱۰-۱۶:۳۰ ۲۰ دقیقه
۱۴ دکتر محمدرضا حاجی حیدری نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری رینیت آلرژیک از دیدگاه ابن سینا و رازی ۱۶:۳۵-۱۶:۵۵ ۲۰ دقیقه
۱۵ محمد مهدی حاتمی جستاری در طبیعت گرایی محمد بن زکریای رازی ۱۷:۰۰-۱۷:۱۵ ۱۵ دقیقه
۱۶ محمد اجاقی واکاوی نسبت الحاد به رازی ۱۷:۱۵-۱۷:۳۰ ۱۵ دقیقه

روز دوم: چهارشنبه

۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی زمان مدت
۱ دکتر تورج زینی وند رازی از نگاه مستشرقان ۸:۳۰-۸:۴۵ ۱۵ دقیقه
۲ دکتر عباسعلی منصوری فلسفه چیست؟ فیلسوف کیست؟ تحلیلی بر کتاب السیره الفلسفیه ۸:۴۵-۹:۰۵ ۲۰ دقیقه
۳ سهیل نصر رودسری نگرش رازی درباره منشأ پیشگیری و درمان بیماری وبا ۹:۱۰-۹:۳۰ ۲۰ دقیقه
۴ دکتر طیبه کرمی رازی فیلسوفی معتقد به پیشرفت و تکامل ۹:۳۵-۹:۵۵ ۲۰ دقیقه
۵ خانم ندا زرگانی انرژی و سوخت اتانول زیستی ۱۰:۰۰-۱۰:۲۰ ۲۰ دقیقه
۶ دکتر نادر پروین جایگاه مشاهده و آزمایش پزشکی و شیمیایی در اندیشه و عمل زکریای رازی ۱۰:۴۵-۱۱:۰۵ ۲۰ دقیقه
۷ دکتر سعید بلالایی سنتز ساختارهای هتروسیکل عامل دار شده با استفاده از واکنش های انتقالی مدرن ۱۱:۰۵-۱۱:۲۵ ۲۰ دقیقه
۸ خانم آزاده کریمی اهمیت تاریخ شفاهی در آثار و تحقیقات طب سنتی رازی ۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ ۲۰ دقیقه
۹ دکتر سجاد دادفر حکمت و موسیقی (جستاری در باب ماهیت توجه و علاقه رازی به موسیقی) ۱۱:۵۵-۱۲:۱۵ ۲۰ دقیقه
۱۰ سمیرا نصیری صدقیانی رازی و اهمیت ثبت داده های مدارک پزشکی در تاریخ پزشکی ۱۳:۴۵-۱۴:۰۵ ۲۰ دقیقه
۱۱ دکتر امیرعباس عزیزیفر بررسی حرص و آز از دیدگاه رازی ۱۴:۱۰-۱۴:۳۰ ۲۰ دقیقه
۱۲ فاطمه شریفیان بررسی بیماریهای روان تنی از دیدگاه محمد بن زکریای رازی ۱۴:۳۵-۱۴:۵۵ ۲۰ دقیقه
۱۳ دکتر علی اشرف درخشان بررسی شیمیایی اولین دستورالعمل ساخت شیشه های رنگی طلاروبی جهان توسط محمد بن زکریای رازی: وجود شواهدی بر سنتز نانوذرات طلا ۱۵:۰۰-۱۵:۲۰ ۲۰ دقیقه
۱۴ دکتر تورج امیری جایگاه و تبیین عشق در اندیشه رازی ۱۵:۲۵-۱۵:۴۵ ۲۰ دقیقه

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و تغییرات همایش در کانال رسمی اطلاع رسانی عضو شوید.

بازگشت به بالا